PTK Food Store

Địa chỉ: 118/51 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0916014069

Liên hệ với chúng tôi

0916014069